Watercrassula Crassula helmsii
Hoe je de dominantie van de zeer invasieve watercrassula kunt doorbreken door concurrentie in te brengen

Watercrassula (Crassula helmsii), ook wel waternaaldkruid genoemd, komt oorspronkelijk uit Australië. Zowel in Engeland, waar watercrassula al sinds 1950 aanwezig is, als in de Benelux gedraagt deze exoot zich invasief. De soort verspreidt zich zeer makkelijk en vooral ook erg snel. Dat heeft grote impact op veel ecosystemen van natuurlijke wateren.

English: Australian swamp stonecrop
Deutsch: Nadelkraut
Français: Orpin de Helms

Ecosysteemaanpak watercrassula

Inmiddels is duidelijk dat het volledig wegbestrijden van watercrassula in veel gevallen niet haalbaar is. De ecosysteemaanpak van LIFE Resilias zet daarom in op het beheersen van deze exoot door de dominantie te doorbreken. Niet door eindeloos bestrijdingsmaatregelen te herhalen wat zeer tijdrovend en kostbaar is, maar door het inheemse ecosysteem te versterken. In feite stabiliseer je zo de besmetting op een laag niveau door eerst de aanwezigheid van de soort fors terug te dringen en vervolgens concurrenten te introduceren die passen bij de standplaatscondities van het ecosysteem. Zoals oeverkruid. Deze duurzame aanpak bestaat uit een aantal stappen. Van het in beeld brengen en aanpakken van de vermestingsbronnen, naar het doorbreken van de dominantie en vervolgens de (her)introductie van inheemse plantensoorten om hergroei, en het tot dominantie komen, van watercrassula te verhinderen. Afhankelijk van de groeiwijze van de gewenste inheemse soorten zijn zaden, wortelende fragmenten en hele planten te gebruiken. De keuze van soorten is locatieafhankelijk en verandert met de mate van jaarlijkse inundatie, de bodemgesteldheid en de doelstellingen van het gebied.

Interessante publicaties over de ecosysteemaanpak van watercrassula kunt u vinden op de pagina links. 

Botanische beschrijving

Watercrassula is een tropische plant en kent geen seizoenen. De plant blijft doorgroeien in de winter. Door de heldergroene kleur, die ook in de winter blijft, is de plant populair voor in tuinvijvers. Vooralsnog is de verkoop ook niet verboden.

Kenmerken
Watercrassula is een 5-25 cm hoge, vaste plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De plant blijft groen in de winter en kent drie groeivormen: een landvorm, een vorm die op de waterbodem groeit en een vorm die in de bovenste waterlagen groeit. Hierdoor kan de plant op veel verschillende plekken succesvol zijn, ook in poelen die regelmatig droog vallen. Exemplaren die langere tijd onder water komen te staan of die juist droog komen te liggen, passen zich binnen enkele weken aan naar een nieuwe verschijningsvorm. Landvormen veranderen dan in watervormen en andersom.
Watercrassula is een pioniersoort die explosief uitgroeit in pionierssituaties zoals geplagde terreinen. Eens gevestigd is de soort bijna niet meer weg te krijgen doordat ieder achtergebleven stukje stengel weer uitgroeit tot een nieuwe plant.

Watercrassula bestaat in de basis uit één en later meer dunne, ronde, gesegmenteerde stengels, waaraan de blaadjes op knopen twee-aan-twee staan. In het water wortelen de planten in de bodem, kruipend of in een rozet, en drijven de stengels recht omhoog. De stengels zijn geheel groen en de bladeren zijn in de regel langer dan boven water.
Op droge oevers is de afstand tussen de knopen en dus de totale stengellengte, minder groot. Afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid voedsel kan de plan uitgroeien tot zo’n 30 cm. De vrucht is een doosvrucht en bevat 2-5 zaden. Het 0,42 mm lange en 0,25 mm brede zaad van watercrassula is slechts beperkt kiemkrachtig, maar door het grote aantal bloemen wordt toch snel een vitale zaadbank geproduceerd.

Watercrassula Crassula helmsii
Hoe je de dominantie van de zeer invasieve watercrassula kunt doorbreken door concurrentie in te brengen

Watercrassula (Crassula helmsii), ook wel waternaaldkruid genoemd, komt oorspronkelijk uit Australië. Zowel in Engeland, waar watercrassula al sinds 1950 aanwezig is, als in de Benelux gedraagt deze exoot zich invasief. De soort verspreidt zich zeer makkelijk en vooral ook erg snel. Dat heeft grote impact op veel ecosystemen van natuurlijke wateren.

English: Australian swamp stonecrop
Deutsch: Nadelkraut
Français: Orpin de Helms

Ecosysteemaanpak watercrassula

Inmiddels is duidelijk dat het volledig wegbestrijden van watercrassula in veel gevallen niet haalbaar is. De ecosysteemaanpak van LIFE Resilias zet daarom in op het beheersen van deze exoot door de dominantie te doorbreken. Niet door eindeloos bestrijdingsmaatregelen te herhalen wat zeer tijdrovend en kostbaar is, maar door het inheemse ecosysteem te versterken. In feite stabiliseer je zo de besmetting op een laag niveau door eerst de aanwezigheid van de soort fors terug te dringen en vervolgens concurrenten te introduceren die passen bij de standplaatscondities van het ecosysteem. Zoals oeverkruid. Deze duurzame aanpak bestaat uit een aantal stappen. Van het in beeld brengen en aanpakken van de vermestingsbronnen, naar het doorbreken van de dominantie en vervolgens de (her)introductie van inheemse plantensoorten om hergroei, en het tot dominantie komen, van watercrassula te verhinderen. Afhankelijk van de groeiwijze van de gewenste inheemse soorten zijn zaden, wortelende fragmenten en hele planten te gebruiken. De keuze van soorten is locatieafhankelijk en verandert met de mate van jaarlijkse inundatie, de bodemgesteldheid en de doelstellingen van het gebied.

Botanische beschrijving

Watercrassula is een tropische plant en kent geen seizoenen. De plant blijft doorgroeien in de winter. Door de heldergroene kleur, die ook in de winter blijft, is de plant populair voor in tuinvijvers. Vooralsnog is de verkoop ook niet verboden.

Kenmerken
Watercrassula is een 5-25 cm hoge, vaste plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De plant blijft groen in de winter en kent drie groeivormen: een landvorm, een vorm die op de waterbodem groeit en een vorm die in de bovenste waterlagen groeit. Hierdoor kan de plant op veel verschillende plekken succesvol zijn, ook in poelen die regelmatig droog vallen. Exemplaren die langere tijd onder water komen te staan of die juist droog komen te liggen, passen zich binnen enkele weken aan naar een nieuwe verschijningsvorm. Landvormen veranderen dan in watervormen en andersom.
Watercrassula is een pioniersoort die explosief uitgroeit in pionierssituaties zoals geplagde terreinen. Eens gevestigd is de soort bijna niet meer weg te krijgen doordat ieder achtergebleven stukje stengel weer uitgroeit tot een nieuwe plant.

Watercrassula bestaat in de basis uit één en later meer dunne, ronde, gesegmenteerde stengels, waaraan de blaadjes op knopen twee-aan-twee staan. In het water wortelen de planten in de bodem, kruipend of in een rozet, en drijven de stengels recht omhoog. De stengels zijn geheel groen en de bladeren zijn in de regel langer dan boven water.
Op droge oevers is de afstand tussen de knopen en dus de totale stengellengte, minder groot. Afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid voedsel kan de plan uitgroeien tot zo’n 30 cm. De vrucht is een doosvrucht en bevat 2-5 zaden. Het 0,42 mm lange en 0,25 mm brede zaad van watercrassula is slechts beperkt kiemkrachtig, maar door het grote aantal bloemen wordt toch snel een vitale zaadbank geproduceerd.

Laatste nieuws

ICAIS symposium

13 mei 2024|

Deze week vindt het ICAIS symposium plaats in Halifax, Canada. Op dit symposium staat de nieuwste wetenschappelijke kennis rond aquatische invasieve exoten centraal. [...]