LIFE Resilias voorkomt dominantie van invasieve exoten, door de veerkracht van bos en natuur te versterken

In project LIFE Resilias gaan we zeven jaar lang aan de slag met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en voorkomen. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen invasieve exoten (IAS).

Een unieke benadering, omdat men doorgaans kiest voor het bestrijden van de exoot. Met de ecosysteemaanpak in LIFE Resilias zetten we heel gericht in op het versterken van bos en natuur, zodat invasieve soorten geen kans krijgen om een bedreiging te vormen voor de inheemse flora en fauna.

Een veerkrachtig ecosysteem houdt de exoot zelf onder de duim

Partners Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen laten in het project de kansen en mogelijkheden zien, als je kiest voor het versterken van de veerkracht van bos- en natuurgebieden. Het project is mogelijk dankzij het LIFE-programma van de Europese Unie.

Het Europese beleid ten aanzien van invasieve exoten kent drie strategieën; preventie, vroegtijdige herkenning & snelle verwijdering en beheer. De focus van LIFE Resilias ligt op het duurzame beheer van de ecosystemen waarin invasieve exoten aanwezig zijn. Het unieke van dit project is dat we de nadruk leggen op het goed functioneren van de bestaande ecosystemen, in plaats van op het voortdurend bestrijden van de exoten. Mooi meegenomen is dat we daarmee ook aan de preventie van vestiging van nieuwe exoten werken.

LIFE Resilias voorkomt dominantie van invasieve exoten, door de veerkracht van bos en natuur te versterken

In project LIFE Resilias gaan we zeven jaar lang aan de slag met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te doorbreken en voorkomen. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen invasieve exoten (IAS).

Een unieke benadering, omdat men doorgaans kiest voor het bestrijden van de exoot. Met de ecosysteemaanpak in LIFE Resilias zetten we heel gericht in op het versterken van bos en natuur, zodat invasieve soorten geen kans krijgen om een bedreiging te vormen voor de inheemse flora en fauna.

Een veerkrachtig ecosysteem houdt de exoot zelf onder de duim

Partners Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen laten in het project de kansen en mogelijkheden zien, als je kiest voor het versterken van de veerkracht van bos- en natuurgebieden. Het project is mogelijk dankzij het LIFE-programma van de Europese Unie.

Het Europese beleid ten aanzien van invasieve exoten kent drie strategieën; preventie, vroegtijdige herkenning & snelle verwijdering en beheer. De focus van LIFE Resilias ligt op het duurzame beheer van de ecosystemen waarin invasieve exoten aanwezig zijn. Het unieke van dit project is dat we de nadruk leggen op het goed functioneren van de bestaande ecosystemen, in plaats van op het voortdurend bestrijden van de exoten. Mooi meegenomen is dat we daarmee ook aan de preventie van vestiging van nieuwe exoten werken.

Laatste nieuws

ICAIS symposium

13 mei 2024|

Deze week vindt het ICAIS symposium plaats in Halifax, Canada. Op dit symposium staat de nieuwste wetenschappelijke kennis rond aquatische invasieve exoten centraal. [...]