Een vernieuwende aanpak zoals we die in LIFE Resilias laten zien roept begrijpelijk vragen op; we horen ze graag!

We beseffen dat iedereen vanuit een eigen perspectief vragen zal hebben over het project LIFE Resilias of de ecosysteemaanpak in het bijzonder. Op deze pagina staat een overzicht van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Gaandeweg het project vullen we deze pagina doorlopend aan. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan zeker even contact met ons op.

Vragen over de ecosysteemaanpak

Nee. Dat is ook niet de insteek van LIFE Resilias, omdat we weten dat dit vaak niet haalbaar is. De exoten waar we ons met de ecosysteemaanpak op richten zijn inmiddels zo wijd verspreid, dat volledig elimineren niet haalbaar is. We kiezen er daarom voor om ze beheersbaar te maken met een gericht beheer, gericht op het verhogen van de veerkracht. Op die manier kan het ecosysteem de exoot zelf onder controle krijgen en houden.

Nee, per combinatie van ecosysteem en soort moet de mogelijkheid onderzocht worden om de veerkracht van het ecosysteem te versterken. Belangrijkste factoren daarbij zijn de soorteigenschappen van de invasieve exoot, de huidige samenstelling van het ecosysteem en de gewenste samenstelling daarvan.

Ja, het is voor nieuwe invasieve exoten moeilijker zich in een veerkrachtig ecosysteem te vestigen. Dit zal niet voor alle invasieve exoten in alle ecosystemen gelden. De kans op succes is groter naar mate de soorteigenschappen van de nieuwe invasieve exoot overeen komen met een invasieve exoot waarvoor de ecosysteembenadering werkt. Zo onderzoeken we in LIFE Resilias of de ecosysteemaanpak van Amerikaanse vogelkers (Prunus Serotina) in bossen ook toepasbaar is op de hemelboom (Ailanthus altissima) in bossen.

Er zijn inderdaad veel exoten in ons land. We maken daarbij het onderscheid tussen exoten en invasieve exoten. In LIFE Resilias richten we ons op de invasieve exoten, omdat deze soorten het inheemse ecosysteem bedreigen.

LIFE Resilias is een project en loopt zeven jaar. De focus ligt op het laten zien wat de mogelijkheden zijn van de ecosysteemaanpak. Dat doen we door gericht samen te werken met beheerders, eigenaren, beleidsmakers en andere betrokkenen. Zo kunnen zij zelf ervaren welke maatregelen voor welke exoot inzetbaar zijn en hoe de aanpak precies werkt in specifieke gebieden.

Algemene vragen over het project

Ja, dat kan absoluut. Een van de ambities van het project is dat de filosofie van de ecosysteemaanpak zijn weg vindt naar zoveel mogelijk mensen die te maken hebben met een invasieve exoot en deze graag op een natuurlijke en effectieve manier willen aanpakken. Dat noemen we binnen het project replicatie. Dus heeft u een gebied waarin u de ecosysteemaanpak ook graag wilt toepassen, neem dan zeker even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina): Bart Nyssen, Bosgroep Zuid Nederland
Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica): Janneke van der Loop, Stichting Bargerveen
Watercrassula (Crassula helmsii): Laura van Veenhuisen Stichting Bargerveen
Zonnebaars (Lepomis gibbosus): Hein van Kleef, Stichting Bargerveen

Het project loopt in totaal zeven jaar; van november 2020 tot oktober 2027

Een vernieuwende aanpak zoals we die in LIFE Resilias laten zien roept begrijpelijk vragen op; we horen ze graag!

We beseffen dat iedereen vanuit een eigen perspectief vragen zal hebben over het project LIFE Resilias of de ecosysteemaanpak in het bijzonder. Op deze pagina staat een overzicht van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Gaandeweg het project vullen we deze pagina doorlopend aan. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan zeker even contact met ons op.

Vragen over de ecosysteemaanpak

Nee. Dat is ook niet de insteek van LIFE Resilias, omdat we weten dat dit vaak niet haalbaar is. De exoten waar we ons met de ecosysteemaanpak op richten zijn inmiddels zo wijd verspreid, dat volledig elimineren niet haalbaar is. We kiezen er daarom voor om ze beheersbaar te maken met een gericht beheer, gericht op het verhogen van de veerkracht. Op die manier kan het ecosysteem de exoot zelf onder controle krijgen en houden.

Nee, per combinatie van ecosysteem en soort moet de mogelijkheid onderzocht worden om de veerkracht van het ecosysteem te versterken. Belangrijkste factoren daarbij zijn de soorteigenschappen van de invasieve exoot, de huidige samenstelling van het ecosysteem en de gewenste samenstelling daarvan.

Ja, het is voor nieuwe invasieve exoten moeilijker zich in een veerkrachtig ecosysteem te vestigen. Dit zal niet voor alle invasieve exoten in alle ecosystemen gelden. De kans op succes is groter naar mate de soorteigenschappen van de nieuwe invasieve exoot overeen komen met een invasieve exoot waarvoor de ecosysteembenadering werkt. Zo onderzoeken we in LIFE Resilias of de ecosysteemaanpak van Amerikaanse vogelkers in bossen ook toepasbaar is op hemelboom in bossen.

Er zijn inderdaad veel exoten in ons land. We maken daarbij het onderscheid tussen exoten en invasieve exoten. In LIFE Resilias richten we ons op de invasieve exoten, omdat deze soorten het inheemse ecosysteem bedreigen.

LIFE Resilias is een project en loopt zeven jaar. De focus ligt op het laten zien wat de mogelijkheden zijn van de ecosysteemaanpak. Dat doen we door gericht samen te werken met beheerders, eigenaren, beleidsmakers en andere betrokkenen. Zo kunnen zij zelf ervaren welke maatregelen voor welke exoot inzetbaar zijn en hoe de aanpak precies werkt in specifieke gebieden.

Algemene vragen over het project

Ja, dat kan absoluut. Een van de ambities van het project is dat de filosofie van de ecosysteemaanpak zijn weg vindt naar zoveel mogelijk mensen die te maken hebben met een invasieve exoot en deze graag op een natuurlijke en effectieve manier willen aanpakken. Dat noemen we binnen het project replicatie. Dus heeft u een gebied waarin u de ecosysteemaanpak ook graag wilt toepassen, neem dan zeker even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Amerikaanse vogelkers: Bart Nyssen, Bosgroep Zuid Nederland
Japanse duizendknoop: Janneke van der Loop, Stichting Bargerveen
Watercrassula: Laura van Veenhuisen Stichting Bargerveen
Zonnebaars: Hein van Kleef, Stichting Bargerveen

Het project loopt in totaal zeven jaar; van november 2020 tot oktober 2027

Laatste nieuws

ICAIS symposium

13 mei 2024|

Deze week vindt het ICAIS symposium plaats in Halifax, Canada. Op dit symposium staat de nieuwste wetenschappelijke kennis rond aquatische invasieve exoten centraal. [...]