Artikel verschenen in Trouw over de LIFE Resilias ecosysteemaanpak

Het veld in om te laten zien hoe LIFE Resilias werkt! In augustus 2021 verscheen er een mooi artikel in de Trouw [...]