Project LIFE Resilias is een initiatief van partners Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen

Bosgroep Zuid Nederland – Bos- en natuurbeheer: van advies tot uitvoering

Bosgroep Zuid Nederland is een onafhankelijke non-profit organisatie. De 458 leden zijn eigenaren van bos- en natuurterreinen in het zuiden van Nederland. De focus ligt op het duurzaam beheren, herstellen en ontwikkelen van bos en natuur; van inhoudelijk advies tot visievorming, subsidieverwerving, werkvoorbereiding en de toezicht op werkzaamheden in bos en natuur. De kracht van Bosgroep Zuid Nederland zit in de combinatie van specialistische vakkennis en de expertise en ervaring om de ambities ook in het terrein te realiseren en te monitoren.

Stichting Bargerveen – Voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die in 1993 is opgericht met als doel om natuurbeheer en –herstel te ondersteunen met ecologische kennis. Ze werken gericht aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen zij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Hun adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

Project LIFE Resilias is een initiatief van partners Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen

Bosgroep Zuid Nederland – Bos- en natuurbeheer: van advies tot uitvoering
Bosgroep Zuid Nederland is een onafhankelijke non-profit organisatie. De 458 leden zijn eigenaren van bos- en natuurterreinen in het zuiden van Nederland. De focus ligt op het duurzaam beheren, herstellen en ontwikkelen van bos en natuur; van inhoudelijk advies tot visievorming, subsidieverwerving, werkvoorbereiding en de toezicht op werkzaamheden in bos en natuur.

De kracht van Bosgroep Zuid Nederland zit hem in de combinatie van specialistische vakkennis en de expertise en ervaring om de ambities ook in het terrein te realiseren en te monitoren.

Stichting Bargerveen – Voor systeemgericht natuurherstel
Stichting Bargerveen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die in 1993 is opgericht met als doel om natuurbeheer en –herstel te ondersteunen met ecologische kennis. Ze werken gericht aan een duurzaam herstel en behoud van natuur.

Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen zij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Hun adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

Laatste nieuws

ICAIS symposium

13 mei 2024|

Deze week vindt het ICAIS symposium plaats in Halifax, Canada. Op dit symposium staat de nieuwste wetenschappelijke kennis rond aquatische invasieve exoten centraal. [...]