In het themanummer Bossen van De Levende Natuur is een artikel gepubliceerd over de rol van exoten in klimaatslimme bossen. Lees het hier.