Bestrijding van hemelboom in het Noord-Italiaanse bos laat zien dat het steeds weer afzetten van de hemelboom diens aandeel in het kronendak vermindert.
Tegelijkertijd wordt duidelijk dat door niets-doen-beheer de hemelboom hier op termijn vrijwel volledig uit het bos verdwijnt. Deze pionier-boomsoort legt het af tegen inheemse opvolger-soorten. Een mooie Italiaanse toepassing van de ecosysteemaanpak zoals die ontwikkeld wordt binnen LIFE Resilias. Bart Nyssen schreef er een stuk over:

Hemelboom, een pionier-boomsoort in Italiaans hakhout