Goed nieuws; we kunnen aan de slag met project LIFE Resilias!

Najaar 2020 kwam er goed nieuws! De Europese Unie heeft de aanvraag voor het project LIFE Resilias goedgekeurd. Dat betekent dat partners Stichting Bargerveen en Bosgroep Zuid Nederland de komende zeven jaar aan de slag gaan met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te voorkomen. Dat doen we samen met beheerders, eigenaren, beleidsontwikkelaars en andere belanghebbenden. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen dominantie door invasieve exoten.

Kansen en mogelijkheden ecosysteemaanpak

We laten zien wat de kansen en mogelijkheden zijn als je de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig versterkt, dat invasieve exoten geen kans krijgen om een bedreiging te vormen voor de inheemse flora en fauna; de ecosysteemaanpak. Een unieke benadering omdat het de nadruk legt op het goed functioneren van de bestaande ecosystemen, in plaats van op het voortdurend bestrijden van de exoten. We weten inmiddels dat bestrijden in veel gevallen niet alleen enorm tijdrovend is en heel veel geld kost, maar ook dat het op de lange termijn geen oplossing is om de wijdverspreide exoten onder de duim te krijgen. Met de ecosysteemaanpak krijgt de exoot als het ware een plek in het ecosysteem, maar zonder dat hij forse schade toebrengt aan het systeem en de biodiversiteit.

Op zoek naar de zwakke plek van de exoot

Het demonstreren van de ecosysteemaanpak, de voordelen van deze benadering, hoe je de methode in kunt zetten en wat dat dan betekent voor het beheer en de doorvertaling naar beleid, is de essentie van LIFE Resilias. Daar gaat het projectteam de komende zeven jaar gericht mee aan de slag, samen met beheerders, eigenaren, beleidsontwikkelaars en andere belanghebbenden. Op die manier zetten we op duurzame wijze, met een breed inzetbare methode, in op het effectief en efficiënt vergroten van de veerkracht van ecosystemen. Zodat zij in de toekomst zelf krachtig genoeg zijn om dominantie van een exoot tegen te gaan.

In de wetenschappelijke wereld wordt de ecosysteemaanpak ‘Ecosystem Resilience Approach (ERA)’ genoemd. Door op zoek te gaan naar de zwakke plekken van de exoot, kan je op deze zwaktes inspelen en het ecosysteem zodanig versterken, dat deze er zelf voor zorgt dat de exoot niet kan domineren. Bijvoorbeeld door inheemse soorten in te brengen die de concurrentie met de exoot aan kunnen gaan, omdat ze iets wegnemen wat de exoot nodig heeft om succesvol te zijn. Zoals voldoende licht om snel te kunnen groeien en verspreiden.
Deze aanpak is niet alleen effectiever, maar ook natuurlijker. Er is immers geen gif nodig en ook de inzet van machines en menskracht is op termijn tot een minimum te beperken. We helpen de natuur simpelweg op gang en dat maakt de ecosystemen diverser en veerkrachtiger. Daardoor is het systeem sterk genoeg om zich staande te houden, ondanks de aanwezigheid van invasieve exoten. De verhoogde veerkracht verkleint ook de kans dat ecosystemen in de problemen komen door nieuwe invasieve soorten, zoals de hemelboom.

Vier voorbeeldsoorten

In dit project werken we met een viertal voorbeeldexoten in verschillende habitats;

Het demonstreren van de ecosysteemaanpak, de voordelen van deze benadering, hoe je de methode in kunt zetten en wat dat dan betekent voor het beheer en de doorvertaling naar beleid, is de essentie van LIFE Resilias. Daar gaat het projectteam de komende zeven jaar gericht mee aan de slag, samen met beheerders, eigenaren, beleidsontwikkelaars en andere belanghebbenden. Op die manier zetten we op duurzame wijze en met een breed inzetbare methode in op het effectief en efficiënt vergroten van de veerkracht van ecosystemen. Zodat zij in de toekomst zelf krachtig genoeg zijn om dominantie van een exoot tegen te gaan.

Mede mogelijk dankzij de Europese Unie en onze sponsoren

Project LIFE Resilias is mogelijk dankzij de Europese Unie en heeft financiering ontvangen vanuit het LIFE-programma.

Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland zich als sponsoren verbonden aan het project.

Deel dit bericht gerust. Kies hier je platform.

Goed nieuws; we kunnen aan de slag met project LIFE Resilias!

Najaar 2020 kwam er goed nieuws! De Europese Unie heeft de aanvraag voor het project LIFE Resilias goedgekeurd. Dat betekent dat partners Stichting Bargerveen en Bosgroep Zuid Nederland de komende zeven jaar aan de slag gaan met systeemgericht natuurherstel om dominantie van invasieve exoten te voorkomen. Dat doen we samen met beheerders, eigenaren, beleidsontwikkelaars en andere belanghebbenden. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen dominantie door invasieve exoten.

Kansen en mogelijkheden ecosysteemaanpak

We laten zien wat de kansen en mogelijkheden zijn als je de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig versterkt, dat invasieve exoten geen kans krijgen om een bedreiging te vormen voor de inheemse flora en fauna; de ecosysteemaanpak. Een unieke benadering omdat het de nadruk legt op het goed functioneren van de bestaande ecosystemen, in plaats van op het voortdurend bestrijden van de exoten. We weten inmiddels dat bestrijden in veel gevallen niet alleen enorm tijdrovend is en heel veel geld kost, maar ook dat het op de lange termijn geen oplossing is om de wijdverspreide exoten onder de duim te krijgen. Met de ecosysteemaanpak krijgt de exoot als het ware een plek in het ecosysteem, maar zonder dat hij forse schade toebrengt aan het systeem en de biodiversiteit.

Op zoek naar de zwakke plek van de exoot

Het demonstreren van de ecosysteemaanpak, de voordelen van deze benadering, hoe je de methode in kunt zetten en wat dat dan betekent voor het beheer en de doorvertaling naar beleid, is de essentie van LIFE Resilias. Daar gaat het projectteam de komende zeven jaar gericht mee aan de slag, samen met beheerders, eigenaren, beleidsontwikkelaars en andere belanghebbenden. Op die manier zetten we op duurzame wijze, met een breed inzetbare methode, in op het effectief en efficiënt vergroten van de veerkracht van ecosystemen. Zodat zij in de toekomst zelf krachtig genoeg zijn om dominantie van een exoot tegen te gaan.

In de wetenschappelijke wereld wordt de ecosysteemaanpak ‘Ecosystem Resilience Approach (ERA)’ genoemd. Door op zoek te gaan naar de zwakke plekken van de exoot, kan je op deze zwaktes inspelen en het ecosysteem zodanig versterken, dat deze er zelf voor zorgt dat de exoot niet kan domineren. Bijvoorbeeld door inheemse soorten in te brengen die de concurrentie met de exoot aan kunnen gaan, omdat ze iets wegnemen wat de exoot nodig heeft om succesvol te zijn. Zoals voldoende licht om snel te kunnen groeien en verspreiden.
Deze aanpak is niet alleen effectiever, maar ook natuurlijker. Er is immers geen gif nodig en ook de inzet van machines en menskracht is op termijn tot een minimum te beperken. We helpen de natuur simpelweg op gang en dat maakt de ecosystemen diverser en veerkrachtiger. Daardoor is het systeem sterk genoeg om zich staande te houden, ondanks de aanwezigheid van invasieve exoten. De verhoogde veerkracht verkleint ook de kans dat ecosystemen in de problemen komen door nieuwe invasieve soorten, zoals de hemelboom.

Vier voorbeeldsoorten

In dit project werken we met een viertal voorbeeldexoten in verschillende habitats;

Het demonstreren van de ecosysteemaanpak, de voordelen van deze benadering, hoe je de methode in kunt zetten en wat dat dan betekent voor het beheer en de doorvertaling naar beleid, is de essentie van LIFE Resilias. Daar gaat het projectteam de komende zeven jaar gericht mee aan de slag, samen met beheerders, eigenaren, beleidsontwikkelaars en andere belanghebbenden. Op die manier zetten we op duurzame wijze en met een breed inzetbare methode in op het effectief en efficiënt vergroten van de veerkracht van ecosystemen. Zodat zij in de toekomst zelf krachtig genoeg zijn om dominantie van een exoot tegen te gaan.

Mede mogelijk dankzij de Europese Unie en onze sponsoren

Project LIFE Resilias is mogelijk dankzij de Europese Unie en heeft financiering ontvangen vanuit het LIFE-programma.

Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland zich als sponsoren verbonden aan het project.

Deel dit bericht gerust. Kies hier je platform.

Laatste nieuws

ICAIS symposium

13 mei 2024|

Deze week vindt het ICAIS symposium plaats in Halifax, Canada. Op dit symposium staat de nieuwste wetenschappelijke kennis rond aquatische invasieve exoten centraal. [...]