Deze week vindt het ICAIS symposium plaats in Halifax, Canada. Op dit symposium staat de nieuwste wetenschappelijke kennis rond aquatische invasieve exoten centraal. Experts van over de hele wereld bespreken er innovatieve strategieën voor het beheren en bestrijden van deze invasieve soorten.

Janneke van der Loop verzorgt een presentatie over LIFE Resilias en daarbij in het bijzonder de innovatieve biologische bestrijding van watercrassula. De data van de afgelopen drie jaar laten al veelbelovende resultaten zien. Deze resultaten worden later ook nog breed gedeeld via onze Nederlandse kanalen.

Lees alvast meer over: Effectieve aanpak van exoten: stand van zaken anno 2024